รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

K.C. Metal Sheet

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)

รับรองโดยมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และ มอก.

บริษัท เค.ซี. เมททอลชีท จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2543 โดยเริ่มจากรูปแบบ ซื้อมาขายไปก่อน หลังจากที่กิจการได้เจริญเติบโตขึ้น จึงได้ตั้งโรงงานผลิตขึ้น และต่อมาได้ขยายสาขา จนปัจจุบันมีสาขา ทั้งหมด 12 สาขา ในภาคอิสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง บริษัทฯ ได้มีการทำมาตรฐาน จนได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถการันตี คุณภาพของสินค้าได้เป็นอย่างดี ว่าท่านจะได้รับสินค้าที่ ตรงตามความหนา ราคายุติธรรม.

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ

ใบรับรองมาตราฐาน

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008