ติดต่อกิจการ/ร้านค้า

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)

204 หมู่ 2 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000